Kommunal naturvårdssamverkan på Södertörn

Södertörnsekologerna arbetar med naturvårdsfrågor i tio kommuner på Södertörn. Vi består bland annat av ekologer och miljöinspektörer.

Anledningen till vårt samarbete är dels att vi anser att naturen inte känner några administrativa gränser och dels att vi med samarbete kan åstadkomma mer naturvårdsnytta genom våra samlade kunskaper och sökta ekonomiska resurser.

Projekt

Projekten har bäring för ekmiljöer, groddjur, trollsländor och hur det ser ut för våra hävdade kulturmarker i länet.

Groddjur

Betesdjur och kulturbetesmarker

Ekprojektet

Rapporter

Läs betesdjur på södertörn