Om ekologerna


Södertörnsekologer på Landsort, Nynäshamns kommun 13 juni 2006.

Vi började vår gemensamma verksamhet hösten 1990 med att söka medel från dåvarande landstingets miljövårdsfond för en inventering av naturmiljöer på Södertörn som förväntades hysa rödlistade, hotade växt- och djurarter.
I denna inventering arbetade vi främst med artgrupper som lavar, mossor, insekter och svampar. Vi byggde så småningom på med inventeringar av fladdermöss, hasselsnok, kransalger, vattenväxter och djur i sjöar och kustvatten. För närvarande bedriver vi ett projekt om Södertörns fladdermöss. Uppdraget att inventera fladdermöss i Södertörnskommunerna har Ecocom AB.

Kontakt


Tryck på kommunerna nedan.


Britta Ahlgren
08-530 612 63

Botkyrka Kommun
Miljöförvaltningen
147 85 Tumba

Malin Löfgren
08-606 77 12

Stadsbyggnadsförvaltningen
Haninge kommun
136 81 Haninge

Nicklas Johansson
08-535 364 68

Tiina Laantee
08-535 364 79

Thomas Strid
08-535 364 73

Naturvårdsenheten
Natur- och byggnadsförvaltningen
Huddinge kommun
141 85 Huddinge

Liselott Eriksson
070-431 93 30
08-718 93 30

Park – och naturenheten
Nacka kommun
131 81 Nacka


Vakant
Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Hanna Lilja
08-520 682 36

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Nynäshamns kommun
149 81 Nynäshamn

Gunnar Andersson Wargert
070-723 94 35

Bygg- och miljökontoret
Salems kommun
144 80 Rönninge

Gunilla Hjort
08-508 28 814

Nette Bygren
076-122 88 66

Miljöförvaltningen
Stockholms stad
Box 38 024
100 64 Stockholm

Carolina Hillerdal Ljungqvist, tjänstledig
08-523 012 14

Miljökontoret
Södertälje kommun
151 89 Södertälje

Göran Bardun
08-5782 93 51

Stadsbyggnadsförvaltningen
Tyresö kommun
135 81 Tyresö

Medlemmar genom åren


Björn-Axel Beijer, 1990-1991
Hans Berglund, 1996-2000
Carl Hanson, 1999-2000
Håkan Slotte, 1990-1996, 2000-2001
Britta Ahlgren, 2002-
Britt Forsén, 1990-1993
Egon Enockson, 1993-1998
Lars-Thure Nordin, 1997-1998
Andreas Totschnig, 1999-2001
Helena Götherfors- Westman, 2003-2007
Erik Wijnbladh, 2007-2011
Malin Löfgren, 2011-
Thomas Strid, 1990-
Tiina Laantee, 1995-
Nicklas Johansson 2007-
Birgitta Held-Paulie, 1998-2003
Elisabeth Rosell, 1998-2003
Liselott Eriksson, 2014-
Hans-Olof Henriksson, 1999-2008
Mikael Essmyren 2008-2015
Jan von Wachenfeldt, 1990-1995
Gun Svedman, 1995-2002, 2006-2009
Iréne Lundberg, 2003-2005
Therese Lindgren, 2010-2017
Hanna Lilja, 2017-
Marianne Wetterin, 1990-1991
Carl-Johan Bernelid, 1991-1995
Margareta Nilsson, 1993-1997
Per Skyllberg, 1997- 2001, 2003-2005
Maria Kavcic, 2002, 2008
Carina Molin 2005-2008
Karina Hälleberg 2009-2016
Gunnar Andersson Wargert 2016-
Lotten Sjölander, 1998-2005
Susann Östergård 2005-2013
Gunilla Hjort 2005-
Nette Bygren 2013-
Bo Ljungberg, 1990-2013
Carolina Hillerdal Ljungqvist 2014-
Hugo Davegårdh, 2017- vik.
Göran Bardun, 1990-