Om ekologerna


Södertörnsekologer på Landsort, Nynäshamns kommun 13 juni 2006.

Vi började vår gemensamma verksamhet hösten 1990 med att söka medel från dåvarande landstingets miljövårdsfond för en inventering av naturmiljöer på Södertörn som förväntades hysa rödlistade, hotade växt- och djurarter.
I denna inventering arbetade vi främst med artgrupper som lavar, mossor, insekter och svampar. Vi byggde så småningom på med inventeringar av fladdermöss, hasselsnok, kransalger, vattenväxter och djur i sjöar och kustvatten. Det senaste projektet har varit att inventera fladdermöss på Södertörn.

Kontakt


Tryck på kommunerna nedan.


Medlemmar genom åren