Rapporter

 • FLADDERMUSINVENTERING PÅ SÖDERTÖRN 2017-2018

  Ecocom AB (2019): Fladdermusinventering, hela rapporten. Södertörnsekologerna. Läs hela rapporten.

 • DEL 1 AV FLADDERMUSINVENTERING PÅ SÖDERTÖRN 2017-2018

  Ecocom AB (2019): Fladdermusinventering, del 1, huvudrapporten. Södertörnsekologerna. Läs huvudrapporten.

 • DEL 2 AV FLADDERMUSINVENTERING PÅ SÖDERTÖRN 2017-2018

  Ecocom AB (2019): Fladdermusinventering, del 2 med bilaga 1-3, Nacka, Stockholm. Södertörnsekologerna. Läs del två.

 • DEL 3 AV FLADDERMUSINVENTERING PÅ SÖDERTÖRN 2017-2018

  Ecocom AB (2019): Fladdermusinventering, del 3 med Tyresö, Huddinge, Botkyrka. Södertörnsekologerna. Läs del tre.

 • DEL 4 AV FLADDERMUSINVENTERING PÅ SÖDERTÖRN 2017-2018

  Ecocom AB (2019): Fladdermusinventering, del 4 med Salem, Södertälje, Nynäshamn, Haninge, bilaga 4-6. Södertörnsekologerna. Läs del fyra.

 • FLADDERMUSPROJEKTET 2017

  Ecocom AB (2017): Fladdermusinventering, årsrapport. Södertörnsekologerna. Läs om projektet.

 • EKPROJEKTET, KRYPTOGAMINVENTERING

  Naturcentrum (2010): Kryptogaminventering. Södertörnsekologerna Läs om projektet.

 • EKPROJEKTET, SKALBAGGSINVENTERING

  Snäll, S. (2010): Skalbaggs- och klokryparinventering. Södertörnsekologerna. Läs om projektet.

 • GRODDJURSPROJEKTET

  Södertörnsekologerna (2008): Inventering av groddjur i södertörnskommunerna. Läs om projektet.

 • BETESDJURSINVENTERING

  Södertörnsekologerna (2008): Betesdjursinventering 2005. Läs om inventeringen.

 • SJÖPROJEKTET, FOLDER 2004

  Folder om Sjöprojektet (2004). Södertörnsekologerna. 4 sidor A5. Läs rapporten.

 • BIOLOGISK MÅNGFALD I VATTEN

  Sammandrag från vårt seminarium om biologisk mångfald i sötvatten på Södertörn. Läs rapporten.

 • SKOGSGRYNSNÄCKAN

  Vertigo ronnebyensis (Westerlund) i södra delen av Stockholms län. Återinventering av äldre förekomster 2003. Ted von Proschwitz, Göteborgs naturhistoriska museum. Nr 20 (2006). Läs rapporten.

 • FISKAR OCH STORMUSSLOR 2002

  Södertörnsekologerna (2003): Rapport från inventeringen av fiskar och stormusslor i sjöarna på Södertörn med omgivning 2002. Sjöprojektet rapport 3. Bo Ljungberg, text. 4 sidor. Läs rapporten.

 • TROLLSLÄNDOR 2000-2001

  Ekestubbe K., Dannelid E., Rosén C. och Wenngren J. (2003): Inventering av trollsländor i Stockholms län åren 2000-2001. Sjöprojektet, rapport 2. Södertörnsekologerna Rapport 2003:1, ISSN 1651-856X. Läs rapporten.

 • TROLLSLÄNDOR, GRUNDDATA

  Fil med grunddata för varje inventerad trollsländelokal (2003). Läs grunddata.

 • TROLLSLÄNDOR, RAPPORTKONCEPT

  Ekestubbe, K. och Dannelid, E. (2000): “Trollsländeinventering”. Rapportkoncept. Södertörnsekologerna. Ladda ner komprimerad mapp.

 • VATTENVÄXTER I SJÖARNA 1998-1999

  Södertörnsekologerna (2001): Vattenväxter i sjöarna på Södertörn och i angränsande områden samt uppbyggnad av en sjödatabas. Rapport från sjöprojektet 1998-1999, del 1. Södertörnsekologerna Rapport 2001:1, ISSN 1651-856X. Läs rapporten.

 • HASSELSNOKSFÖREKOMSTER

  Elmqvist, K (1992, 1996): Bidrag till kännedom om hasselsnoksförekomster på Södertörn samt Södertälje kommun. 26 sidor. Läs rapporten.

 • BIOLOGISK MÅNGFALD

  Södertörnsekologerna (1996): Biologisk mångfald – en kommunal angelägenhet. Seminarium på Mörkö den 4:e juli 1996. Läs dokumentationen.

 • NYCKELBIOTOPER FÖR FLADDERMÖSS 1995

  de Jong, J. (1996): Inventering av nyckelbiotoper för fladdermöss på Södertörn 1995. Södertörnsekologerna. Läs rapporten.

 • KRANSALGER 1995

  Giegold, T. och Tutturen, B. (1996): Inventering av kransalger inom sju kommuner på Södertörn 1995. Södertörnsekologerna. Läs rapporten.

 • FLADDERMUSINVENTERING 1994

  Gertz, J (1994): Fladdermusinventering i Salem, Botkyrka, Huddinge, Tyresö, Haninge, Nynäshamn samt Södertälje kommuner i juli 1994. Södertörnsekologerna i projektet inventering av rödlistade och andra hänsynskrävande arter på Södertörn 1994. 9 sidor plus kommunvisa kartor. I denna upplaga medföljer Tyresös kartor. Läs rapporten.

 • INVENTERING AV SVAMP 1994

  Toresson, H-G (1994): Inventering av svamp, i kommunerna Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö. Läs inventeringen.

 • HOTADE ARTER 1991-1993

  Södertörnsekologerna (1995): Naturinventering med hjälp av flygbilder och rödlistade arter. Naturvårdsverkets rapport 4390. Läs inventeringen.

 • INVENTERING AV TICKOR 1991

  Olofsson, Dan (1991): Inventering av tickor i utvalda områden i Tyresö kommun. Läs inventeringen.

En ekolog står vid en ek och inspekterar dess stam.